Bio-Racio-Dia, s.r.o. - maloobchod a veľkoobchod so zdravými potravinami

Bio potraviny pre celiatikov, diabetikov, výrobky racionálnej výživy.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.bioraciodia.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými pri vytváraní objednávky – kúpnej zmluvy, nakladá v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 


Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je doručenie tovaru prepravnou službou, kedy je poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky nevyhnutné. Podľa § 17 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu www.bioraciodia.sk súčasne zaväzuje, že na želanie zákazníka, bezodkladne odstráni jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.


Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade neoprávneného napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade nebude možné uplatniť vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami. Kupujúci vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom plnenia kúpnej zmluvy, ktoré poskytol predávajúcemu pred uskutočnením záväznej objednávky.